چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 28 ذو الحجة 1438
جستجو :
 


 مراکز مدیریت دانش دانشگاه

مرکز مدیریت دانش یوروگاینکولوژی        http://ykmu.tbzmed.ac.ir 
مرکز مدیریت دانش غدد ومتابولیسم        http://mkmu.tbzmed.ac.ir
مرکز مدیریت دانش بیماریهای اعصاب         http://nkmu.tbzmed.ac.ir
مرکز مدیریت دانش تروما ومصدومیتها        http://tkmu.tbzmed.ac.ir 
مرکز مدیریت دانش روماتولوژی          http://rkmu.tbzmed.ac.ir
 
  امروز
چهارشنبه
شهريور 1396
29
قمری:28 ذو الحجة 1438

میلادی:20 سپتامبر 2017